팝업레이어 알림

34c85f07f6080a84f4b543e330f4034d_1599467034_5363.gif
 

0f436639edb34bbafd2e93736537efc1_1613465989_1426.jpg
 

2021년 상반기 시설물에관한

안전교육 온라인과정 실시안내

 

 

 1. 교육일시 : 2021년 3월 24 ~ 4월 4일(일)


 2. 접수기간 : 2021. 2.22(월) ~ 3. 5(금)


 3. 교육장소 :  온라인 교육


 4. 접수인원 : 1,000명


 5. 교 육 비 : 23,000원

 ※『어린이놀이시설 안전관리자교육』포함되지 않음 

       해당교육과정은 별도 안내.
6. 신청방법 : 대한주택관리사협회 교육안전시스템

                (http://es.khma.org)
      → 로그인→교육신청 선택→ 교육과정선택 
      → 주관지회(광주시회) 선택 → 검색.
      신청 후 → 접수증출력 → 교육비송금
      →
나의정보-교육접수확인 → 완료
 

자세히 보기


c3e657096ba931b09a6290e2196d9daf_1614038476_8673.png 

                                    자세히 보기


PARTNER

더보기